Klimasats-prosjekt

Elektrisk gravemaskin og hjullaster til Bydrift

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 936 250
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Sandefjord kommune ved seksjon Bydrift skal kjøpe inn en elektrisk gravemaskin og en hjullaster som skal brukes til drift av kirkegårder i kommunen. Kommunen beregner en årlig reduksjon i utslipp på om lag 18 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker