Klimasats-prosjekt

Elektrisk persontransportbåt

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 974 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Mai 2025
Type tiltak: Lade annet, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Flekkefjord videregående skole skal elektrifisere en 7,50 meter lang persontransportbåt som brukes ved maritim studieretning. Fylkeskommunen mener at elevene vil ta med seg praktisk innsikt og kunnskap om bruk av elektrisk fremdrift av båter til sine arbeidsplasser, og vil på den måten spre kunnskap om elektrisk drift til fremtidige arbeidsgivere og kollegaer. Det beregnes at elektrisk drift av båten vil redusere utslipp av CO2 med ca. 11 040 kg per år.