Klimasats-prosjekt

Elektrisk renovasjonskjøretøy i Lofoten

Fylke: Nordland
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 4 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Des 2027
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Vågan kommune skal sammen med Vestvågøy kommune etterspørre elektriske renovasjonsbiler. Kommunen beregner en årlig effekt av å skifte ut renovasjonsbilene til 32,8 tonn CO2-ekvivalenter per kjøretøy.

Relevante lenker