Klimasats-prosjekt

Elektriske traktorgressklippere

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 1 252 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Jun 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Malvik kommune har kjøpt en stor elektrisk traktorgressklippere til bruk i friluftsområdet Midtsandtangen.

Kommunen har beregnet at totalt ca. 3 800 liter diesel blir faset ut per år som følge av investeringen. Klimaeffekten er en reduksjon i utslipp på om lag 10,3 tonn CO2-ekvivalenter per år sammenlignet med å bruke maskiner på fossil diesel.