Klimasats-prosjekt

Energiutnyttelse av deponigassen på Heggvin

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 7 965 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune sammen med Ringsaker, Løten og Stange kommuner skal gjennom Sirkula IKS utnytte deponigassen ved Heggvin deponi til energiproduksjon.

Sirkula skal oppgradere og utvide deponigassanlegget ved å investere i en ny produksjonsenhet for elektrisitet og varmeenergi og utvidelse av gassanlegg. Energien skal hovedsakelig brukes i driften av anlegget og driftsbygningene, i tillegg til at noe skal selges til strømnettet.