Klimasats-prosjekt

Flerbruksstasjon for energi

Fylke: Nordland
Søker: HADSEL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Aug 2024
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hadsel kommune skal kartlegge muligheten for en energistasjon som skal favne både aktiviteter i Stokmarknes Miljøhavn og transportaktører på land. Kommunen forventer at tiltaket vil kunne gjøre det gunstigere og lettere for aktørene i havnen å gå over til lavutslippsmaskiner, som vil ha stort potensial for reduksjon av CO2-utslipp.