Klimasats-prosjekt

Fokus på klima i tidleg planfase

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 036 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2026
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal utforske handlingsrommet i tidlig fase av et arealplanarbeid. Fylkeskommunen skal sette søkelys på og teste ut ulike verktøy den og andre veieiere kan bruke i planfasen for å oppnå utslippsreduksjon fra veibygging.