Klimasats-prosjekt

Forberedelser til Bopilotkontor

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Feb 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Byarkitekten i Bergen kommune skal undersøke mulighetene for å skape et Bopilotkontor; en koblingsfunksjon mellom innbyggere, private boligutviklere og kommunen. Bopilotprosjektet skal være et tilbud for å samle aktørene og initiere utvikling av bærekraftige boligprosjekter med dele-løsninger og beboerfellesskap.