Klimasats-prosjekt

Forprosjekt - biogass i Fjellregionen del 2

Fylke: Innlandet
Søker: ALVDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Alvdal og Tynset kommuner skal gå videre med del 2 av et forprosjekt fra 2019 "Forprosjekt - biogass i Fjellregionen". Sluttrapporten viser at 74 126 tonn husdyrgjødsel fra aksen Alvdal-Tynset-Tolga-Os gir 6 044 tonn tørrstoff, som benyttet til biogass kan redusere utslipp av klimagassen metan tilsvarende 2 768 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Relevante lenker