Klimasats-prosjekt

Forprosjekt av hygieniseringsanlegg av matavfall

Fylke: Innlandet
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Avlyst
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Åsnes kommune skulle utrede et hygieniseringsanlegg til bruk for biogassanlegg i Solør. Anlegget skulle ta imot og bearbeide matavfall og annet organisk avfall slik som husdyrgjødsel. Prosjektet ble avlyst.

Relevante lenker