Klimasats-prosjekt

Forprosjekt av hygieniseringsanlegg av matavfall

Fylke: Innlandet (N)
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jun 2024
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Åsnes kommune skal utrede et hygieniseringsanlegg til bruk for biogassanlegg i Solør. Anlegget skal ta imot og bearbeide matavfall og annet organisk avfall slik som husdyrgjødsel.

Relevante lenker