Klimasats-prosjekt

Forprosjekt, Museumsbygg for Gaia Vesterålen

Fylke: Nordland
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Mai 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Sortland kommune skal gjennomføre et forprosjekt i forbindelse med byggingen av et "containermuseum". Museet skal være et signalbygg av brukte containere fra fiskerinæringen. Gjennom innovative anskaffelser er ambisjonen å realisere et bygg ved hjelp av resirkulerte materialer der gjenvinningsgraden samlet sett er opp mot 100 prosent.

Relevante lenker