Klimasats-prosjekt

Første nullutslippsbygg nord for polarsirkelen

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Mar 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak og etablering av nullutslippsbygg i forbindelse med byggingen av Lødingen Barnehage. Prosjektet omhandler blant annet å kartlegge for hvilke grep de må tenke på ved skissering, plassering og prosjektering av bygg, samt utredning av tiltak innenfor energieffektivisering, sirkulær økonomi og arealoptimialisering. 

Relevante lenker