Klimasats-prosjekt

FutureBuilt sirkulær - piloter og verktøy

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 958 650
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Bygg, Klimabudsjett og ledelse, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ved Futurebuilt skal videreutvikle FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Kriteriene skal videreutvikles til en sirkularitetsindeks, kalt FutureBuilt sirkulær, som er en målestokk på hvor sirkulær en bygning er.