Klimasats-prosjekt

Gammel-lina fortau og VA-anlegg

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal oppgradere fortau og VA-anlegg på Selsbakk og vil bruke utslippsfrie anleggsmaskiner. Kommunen har beregnet å spare omtrent 80 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med å bruke maskiner på fossil diesel.