Klimasats-prosjekt

Gjenbrukssenter på Haugalandet

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune skal sammen med Etne, Bokn, Vindafjord, Tysvær, Karmøy, Stord, Bømlo, Tysnes, Fitjar, Austevoll, Sveio og Kvinnherad kommuner utrede et kjøpesenter for gjenbruksvarer i regionen. Det er også et mål å undersøke muligheter for reparasjonsverksteder og gjenbruksaktiviteter.