Klimasats-prosjekt

Gjenbrukte og klimavennlige materialer

Fylke: Nordland
Søker: VÆRØY KOMMUNE
Tilskudd: 210 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Værøy kommune skal kartlegge hvilke byggematerialer i kommunale hus som kan erstattes eller gjenbrukes. Byggene består av forskjellige typer elementer og materialer, der det er et ønske om å identifisere elementene som kan gjenbrukes og hvilke som må byttes ut.

Relevante lenker