Klimasats-prosjekt

Gjennomføringsmodell for lokale energi mikronetts

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Aug 2024
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten skal fasilitere et samarbeid med aktørmiljøet (andre kommunale etater, eiendomsutviklere, borettslagene, energileverandører m.m.) for å finne ut hvilke gjennomføringsmodeller som egner seg for å etablere energi mikronett i Hovinbyen.