Klimasats-prosjekt

Grøn mobilitet i distriktet - ein brukarreise

Fylke: Vestland
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Aug 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Sogndal og Luster kommuner skal bruke tjenestedesign som metode for å lære mer om innbyggerne sine brukerreiser innen mobilitet i distriktet for å konkretisere og detaljplanlegge klimagassreduserende tiltak. Å jobbe på denne måten vil ifølge kommunen tilpasse løsningene slik at de faktisk treffer brukerbehovene til innbyggerne.

Relevante lenker