Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitetsanalyse i Eidsvoll kommune

Fylke: Akershus
Søker: EIDSVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 404 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Eidsvoll kommune skal utarbeide en grønn mobilitetsanalyse for kommunen som et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med rullering av kommuneplan. Kommunen forventer at gjennomføring av tiltak vil bidra til utslippskutt som følge av blant annet lavere vekst i personbiltrafikk.

Relevante lenker