Klimasats-prosjekt

Grønn og bærekraftig mobilitet på destinasjoner 2

Fylke: Buskerud
Søker: KRØDSHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Krødsherad og Sigdal kommuner skal videreutvikle persontransporten internt og til/fra regionen, og pilotere vareleveranse med drone.