Klimasats-prosjekt

Grønne anskaffelser i FIK og tilhørende kommuner

Fylke: Akershus
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Vestby kommune skal opprette en treårig prosjektstilling som klima- og miljørådgiver ved Felles Innkjøpskontor (FIK). FIK er et innkjøpssamarbeid med kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Prosjektet skal implementere verktøy for å beregne og synliggjøre klimagevinster ved anskaffelser i FIK og kommunene, særlig ved varekjøp. 

Relevante lenker