Klimasats-prosjekt

H109 - Dagaktivitetssenter

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 2 100 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Sandefjord kommune skal ha utslippsfri byggeplass i oppføringen av et nytt dagaktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede. Kommunen skal benytte utslippsfrie løsninger som elektrisk gravemaskin, el-lift, el-kran og el-hjullaster m.m. Kommunen beregner en reduksjon på 107 tonn CO2-ekvivalenter for utslippene innenfor byggeplassen.

Relevante lenker