Klimasats-prosjekt

Halden kommunes første utslippsfrie anleggsplasser

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 410 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Halden kommune fikk støtte til utslippsfrie anleggsplasser for å oppgradere vann- og avløpsledninger. Kommunen takket nei til tilsagnet på grunn av økonomiske utfordringer som gjorde at de ikke kunne finansiere egenandelen i prosjektet.

Relevante lenker