Klimasats-prosjekt

Helhetlig bylogistikk (BYLO)

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2026
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal sammen med Asker, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm, Ullensaker, Nordre Follo og Ås kommuner og Viken fylkeskommune styrke koordineringen og planleggingen av en klimavennlig bylogistikk. Kommunene ønsker å hente inn kunnskap og sammenstille tilgjengelige data, i samarbeid med prosjektgruppen og eksterne bylogistikkaktører.