Klimasats-prosjekt

Hønefoss sykehjem forprosjekt

Fylke: Buskerud
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Ringerike kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med byggingen av Hønefoss sykehjem. Ved å identifisere klimavennlige alternativer og eventuelle ekstrakostnader tidlig, vil det bli enklere å realisere et klimavennlig byggeprosjekt.

Relevante lenker