Klimasats-prosjekt

Hydrogen Fuel Celle på M/S Skulebas

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 708 670
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Hydrogen, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune har fått Klimasats-støtte til å installere hydrogendrift i det nye opplæringsfartøyet M/S Skulebas. Båten blir verdens første fiskefartøy med brenselcelle og hydrogendrift. 

Fartøyet er nytt og benyttes i undervisningen ved Måløy videregående skole og fagskole. Norsk maritim industri leverer hydrogenløsningen. Våren 2024 installeres "Corvus Pelican Fuel Cell System" på 340 kilowatt. 

Tiltaket vil gi en direkte klimagassreduksjon estimert til 364 tonn CO2-
ekvivalenter per år. I tillegg vil tiltaket øke miljøbevisstheten hos elever og lærere, og gi framtidsrettet kunnskap om bruk og vedlikehold av hydrogenelektrisk løsning som de nyutdannede tar med seg inn i arbeidslivet.

Fylkeskommunen har også fått støtte til en batteri-hybrid løsning. Se lenke under.  

Relevante lenker