Klimasats-prosjekt

Hydrogen Fuel Celle på M/S Skulebas

Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 708 670
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Hydrogen, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal anskaffe en løsning for at opplæringsfartøyet M/S Skulebas skal bli hydrogen/elektrisk hybrid, uten dieselgeneratorer. Fartøyet er nytt og skal benyttes i videregående skole og fagskole.