Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elektrisk maskiner og ladestasjoner

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 3 030 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Alta kommune skal kjøpe inn en elektrisk feiemaskin med lading og en liten elektrisk gravemaskin til bruk på kirkegårder med to ladepunkter. Kommunen beregner en årlig reduksjon i utslipp på om lag 15 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med å bruke maskiner på fossil diesel. 

Relevante lenker