Klimasats-prosjekt

Innkjøpsrådgiver klimavennlige anskaffelser

Fylke: Troms
Søker: NYE TROMS FYLKESKOMMUNE FRA 01012024 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Nye Troms fylkeskommune skal ansette en innkjøpsrådgiver i en treårig prosjektstilling med særlig kompetanse på klimavennlige anskaffelser. Målet er å identifisere klimakrav i anskaffelser som gir effekt og som lar seg ettergå, og innarbeide dette i fylkeskommunens systematiske kvalitetsarbeid på varig basis.

Relevante lenker