Klimasats-prosjekt

Karbonrike arealer i sjø, kartlegging og bevaring

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2023 - Jun 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal kartlegge karbon i bunnsedimenter i halve kommunens sjøareal. Det innebærer blant annet å kvantifisere utslippsbesparelser dersom man skjermer for inngrep i karbonrike arealer i sjø.