Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike areal for klimasmart arealplanlegging

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2026
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Innlandet fylkeskommune skal sammen med Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune (Østlandssamarbeidet) gjennomføre et utviklingsprosjekt over tre år som skal bidra til å styrke klima-dimensjonen i et kartbasert arealregnskap for kommunal sektor.