Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike arealer

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 275 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jan 2025
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Malvik kommune skal kartlegge karbonrike arealer i nærområdene til stedene som er under press for utbygging. Det skal gjøres en vurdering av aktuelle myrområder under press, med tanke på karbonlager og fordrøyningseffekt.