Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike arealer

Fylke: Nordland
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2025
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Sortland kommune skal kartlegge karbonrike arealer for å få et bedre grunnlag for å ivareta klimahensyn i arealbruken. Kommunen skal hente inn eksterne ressurser for å gjøre en vurdering av natur i kommunen med tanke på karbonlager, økosystemtjenester og klimatilpasning.

Relevante lenker