Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike arealer

Fylke: Akershus
Søker: NANNESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2025
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Nannestad kommune skal kartlegge karbonrike arealer i kommunen. Kartleggingen vil gi kunnskap om karbonlageret og karbonopptaket i et område som kan legges til grunn i arealplanleggingen.