Klimasats-prosjekt

Kartlegging av myr og karbonrike arealer

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jan 2026
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune skal sammen med Løten og Stange kommuner kartlegge karbonrike arealer i kommunene. I tillegg til at resultatet av prosjektet vil inngå som del av kunnskapsgrunnlag til ny kommuneplan i kommunene, ønsker kommunene et verktøy som integreres i deres felles kartløsning. Prosjektet ses i sammenheng med en kartanalyse for myr som planlegges gjennomført i kommunene i løpet av året.