Klimasats-prosjekt

Kartløsning som viser økosystemtjenester

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal sammen med Viken fylkeskommune og Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Notodden, Ringerike, Aurskog-Høland og Rælingen kommuner synliggjøre naturlige økosystemer i en kartløsning som kan integreres i kommunens kartsystem. Kartløsningen skal vise klimagassutslipp, klimatilpasning og naturmangfold i sammenheng for å styrke betydningen av grøntstruktur og økosystemer i arealbruksvurderinger.