Klimasats-prosjekt

Klima og økonomi for landbruket i Inntrøndelagsreg

Fylke: Trøndelag
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Avlyst
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Steinkjer, Inderøy og Snåsa kommuner skal motivere og øke kompetansen i landbruksnæringa slik at enkelte gårdbrukere kan gjennomføre de utslippsreduserende tiltakene som er mest hensiktsmessige.

Relevante lenker