Klimasats-prosjekt

Klimafokus

Fylke: Nordland
Søker: SALTDAL KOMMUNE
Tilskudd: 298 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Saltdal og Fauske kommuner vil øke klimafokuset i kommunene. Planen er å arrangere en kursrekke på fire kurs for landbruksnæringa i kommunene, der andre nabokommuner også vil inviteres. Videre ønsker de å arrangere en felles fagdag for kommunestyrerepresentanter og representanter fra alle kommunens tjenesteområder.

Relevante lenker