Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende tiltak Bergneset havn

Fylke: Troms
Søker: BALSFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Balsfjord kommune skal undersøke muligheter for klimagassreduserende tiltak for Bergneset havn, som er fylkets tredje største havn for gods. Kommunen vil engasjere ekstern spesialkompetanse på klima, miljø og fornybar energi for å løse oppdraget.