Klimasats-prosjekt

Klimagassutslepp i driftsfase

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Mai 2026
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal utvikle et verktøy for å beregne klimagassutslipp i driftsfasen av vei- og infrastrukturprosjekter. Ved å identifisere de største utslippskildene i driftskontraktene, vil fylkeskommunen som veieier kunne
stille krav til entreprenører.