Klimasats-prosjekt

Klimagassutslipp knyttet til reiselivet i Tromsø

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 265 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Tromsø kommune skal kartlegge klimagassutslipp knyttet til økt turisme. Turismen medfører økte klimagassutslipp knyttet til transport, overnattingsdøgn og lokalt forbruk. I prosjektet ønsker kommunen å arbeide med måleindikatorer for klimagassutslipp per gjest, kartlegge de største klimagassutslippene for besøkende, besøksdestinasjoner og overnattingsdøgn.