Klimasats-prosjekt

Klimakart til arealforvaltning

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal utvikle et klimakart til bruk som kunnskapsgrunnlag i arealforvaltningen. Målet med prosjektet er å få produsert kartfiler som kommunen kan innlemme i en kartinnsynsløsning, samt en rapport med metodebeskrivelse og anbefalinger for videre arbeid.