Klimasats-prosjekt

Klimaklok håndtering av overskuddsmasser

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Avlyst
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Malvik kommune skulle gjennomføre et forprosjekt om klimavennlig massehåndtering i anleggsarbeid. Kommunen skulle utføre en mulighetsstudie om klimaklok massehåndtering i prosjektet "Leistadåsen høydebasseng". Prosjektet ble avlyst på grunn av manglende kapasitet i kommunen.