Klimasats-prosjekt

Klimaklok håndtering av overskuddsmasser

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Mar 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Malvik kommune skal gjennomføre et forprosjekt om klimavennlig massehåndtering i anleggsarbeid. Kommunen skal utføre en mulighetsstudie om klimaklok massehåndtering i prosjektet "Leistadåsen høydebasseng".