Klimasats-prosjekt

Klimakompetanse i areal- og transportplanlegging

Fylke: Akershus
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2026
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Lillestrøm kommune skal ansette en person i en prosjektstilling over tre år for å bygge opp den interne klimakompetansen og følge opp intensjonene om klimavennlig areal- og transportplanlegging i de planene som er vedtatt. Kommunen er i prosess med en ny kommuneplan, der det er flere nye klimabestemmelser som skal implementeres i arealplanleggingen og byggesaksbehandlingen.