Klimasats-prosjekt

Klimakrav i anskaffelser for det kommunale Agder

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 050 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune skal ansette en person i to år som en del av Offentlige fellesinnkjøp på Agder (OFA). Stillingen skal utforme og inngå avtaler og rammeavtaler på vegne av OFA som ivaretar klimahensyn. I tillegg skal stillingen arbeide ut i kommunene for å operasjonalisere de inngåtte avtalene. 

Relevante lenker