Klimasats-prosjekt

Klimaomstilling på lag med næringslivet

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 305 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Tromsø kommune skal mobilisere og involvere næringslivet for å arbeide med direkte og indirekte utslipp. Kommunen vil organisere arbeidet i seks ulike arbeidspakker og invitere relevante aktører fra offentlig sektor, akademia og bedrifter for å arbeide med å redusere klimagassutslippene.