Klimasats-prosjekt

Klimarådgiver Vestfold offentlige innkjøpsamarbeid

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Sandefjord kommune skal på vegne av Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS) videreføre den 2-årige stillingen som klimarådgiver. Rådgiveren i VOIS har til nå etablert et godt nettverk med kommunene i Vestfold og samarbeid med DFØ.

Relevante lenker