Klimasats-prosjekt

Klimarådgivning i anskaffelser på Øvre Romerike

Fylke: Akershus
Søker: ULLENSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2027
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Kommunene på Øvre Romerike skal ha en treårig prosjektstilling som klimarådgiver i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK). Kommunene ønsker en felles satsing for å styrke klimahensyn i anskaffelser.

Relevante lenker