Klimasats-prosjekt

Klimastrategi for anskaffelser i Prosjektavd.

Fylke: Viken
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 315 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2025
Type tiltak: Anskaffelser, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal sette av en andel av en stilling for utvikling av anskaffelsesstrategien i kommunen. Planen er å videreutvikle og digitalisere klimaveilederen til bygg- og anleggsprosjekter slik at relevante sjekklister, maler og rutiner blir integrert i prosjektledelse-plattformen.

Relevante lenker