Klimasats-prosjekt

Klimatiltak for Brusand Barnehage

Fylke: Rogaland (N)
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 282 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Feb 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Hå kommune skal kartlegge mulige klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsarbeidet av en ny barnehage. Det er satt et mål om å dekke varmebehovet med fleksible energiløsninger. Kartleggingen skal også inneholde muligheter for ombruk av materialer, samt innovativt energieffektiv design.

Relevante lenker