Klimasats-prosjekt

Klimatiltak for Brusand Barnehage

Fylke: Rogaland
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 282 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Avlyst
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Hå kommune ville kartlegge mulige klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsarbeidet av en ny barnehage. Det var satt et mål om å dekke varmebehovet med fleksible energiløsninger. Kartleggingen skulle også inneholde muligheter for ombruk av materialer, samt innovativt energieffektiv design.

Prosjektet er avlyst.

Relevante lenker