Klimasats-prosjekt

Klimatiltak for VA

Fylke: Nordland
Søker: HADSEL KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Hadsel kommune skal kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak i vann og avløpsprosjekter. På Børøya sør og ved et industriområde er det planlagt prosjekter for fremtidig separering av avløpsledninger og pumping av spillvann til eksisterende renseanlegg.

Relevante lenker